ტრენინგ კურსს ,,სამშენებლო პროექტის მართვა“

წერეთლის გამზირი, თბილისი
07 ივლისი - 26 სექტემბერი

ვაკანსიის აღწერა

"VIP INTELLECT GROUP" გთავაზობთ ტრენინგ კურსს  ,,სამშენებლო პროექტის მართვა“

სტუდენტებზე მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება! 

ერთი კომპანიიდან 2 და მეტი წარმომადგენლის შემთხვევაშიც გთავაზობთ 10%-იან ფასდაკლებას! 

ვისთვის არის აღნიშნული პროგრამა: 

პროგრამის მიზანია კვალიფიკაცის ამაღლება და პროფსეიონალური უნარების შესწავლა, მათთვის ვისაც სურს ცოდნის შეძენა უძრავ ქონების მენეჯმენტში განვითარების კუთხით. ასევე ვისაც მენეჯერული უნარები გააჩნია და უნდა დაეუფლოს სამშენებლო ბაზარზე უძრავი ქონების ტექნიკური მართვის პროექტების სპეციფიკაციებს, ტექნოლოგიებს, მართვის უნარებს და მართოს სხვადასხვა სამშენებლო პროექტები დროში, სივრცეში და საბაზრო მოთხოვნების შესაბამისად. 

დაინტერესებული პირი უნდა ფლობდეს ექსელის საბაზო დონეს.  

ტრეინინგის თემატიკა:  

 • პროექტის გუნდის და რესურსების ფორმირება, ბიუჯეტის დაგეგმვა (ხარჯთაღრიცხვის და სამუშაოს ვადების გრაფიკის მომზადება) 
 • პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე შიდა სტრუქტურის გაწერა, დირექტორთა საბჭოსთან შეთანხმება და დამტკიცება 
 • პროექტის მართვა კომპანიის ინტერესების შესაბამისად. მართვის პროცესში დანაზოგების გაკეთება 
 • პროექტის შესრულების უზრუნველყოფა დაგეგმილი გრაფიკით და მაღალი ხარისხით 
 • პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მართვა 
 • პროექტის ფარგლებში საჭირო ნებართვების მოპოვება 
 • მთელი პროექტის განმავლობაში მოლაპარაკებების წარმოება პატრნიორებთან 
 • დაქვემდებარებული თანამშრომლების მართვა (სწორი დავალებების მიცემა, რეგულარული უკუკავშირი, მოტივაციაზე და განვითარებაზე ზრუნვა) 
 • პროექტის მსვლელობისას დროის, ხარჯებისა და სამუშაოს შესრულების მონიტორინგის შუალედური შედეგების განხილვა 
 • მიმდინარე პროცესში წარმოშობილი პრობლემების გადაჭრა 
 • პროექტის საერთაშორისო ზედამხედველებისათვის და დამკვეთისათვის პერმანენტული რეპორტების მომზადება/რევიზია და სხვა ნებისმიერი მოთხოვნილი დოკუმენტაციის მიწოდება დადგენილ ვადებში 
 • პროექტის შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის საკითხების კანონთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა 
 • კომპანიისთვის მომგებიანი პროექტების მოზიდვა 
კურსდამთავრებულის უპირატესობანი: 

სამშენებლო ობექტები, კერძოდ მშენებლობა, მისი ადმინისტრაციული მხარე, მშენებლობის ტექნლოგიური მხარე, მშენებლობის ფინანსური მხარე - მენეჯმენტის რგოლის არეალში, ასევე შეძლებენ სამშენებლო პროექტების დაგეგმვას და შედეგების ანალიზების განხორცელებას. მომავალი პროექტების თეორიულ და პრაქტიკულ შეფასებას წინასწარ. სამშენებლო ბიზნეს პროექტების შექმნას. 

 • სრული პროგრამის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია 
 • კვირაში ჩატარდება 3/2 საათიანი ლექცია 
 • ღირებულება: 700 ლარი 
აქედან 2 ლექცია ჩატარდება გასვლითი პრაქტიკული სახის - საწარმოო ობიექტზე! 

კურსის ბოლოს ჩატარდება დასკვნითი ტესტირება და გაიცემა სერთიფიკატი! 

საუკეთესო კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციებს და მოთხოვნის შესაბამისად ხელს შევუწყოთ დასაქმებაში! 

კურსს უძღვებიან: ლევან ნიკოლაიშვილი - პრაქტიკოსი ტრენერი, რომელიც ამჟამად მუშაობს 2 სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიის გენერალური დირექტორის პოზიციაზე! 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register 

გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული ტრეინინგის ჩატარება, სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შეიქმნება სპეციალიზირებული პროგრამა! 

მის: წერეთლის 87ზ, 1 სართ; 

ტელ: +995 593618212; +995 551196110; 

https://www.facebook.com/vipintellectgroup/ 

www.vipintellect.ge 
დამსაქმებლის შესახებ
კატეგორია
განათლება
სოციალური ქსელები
07 ივლისი - 26 სექტემბერი