ტექნიკური მენეჯერი

3 ვეკუას ქუჩა, თბილისი
3-5 წელი
04 ოქტომბერი - 03 ნოემბერი

ვაკანსიის აღწერა

ვაცხადებთ ვაკანსიას ტექნიკური მენეჯერის პოზიციაზე:


ძირითადი მოვალეობები:

 

ტექნიკური მენეჯერი პასუხისმგებელია მომხმარებლისთვის უსაფრთხო, კომფორტული გარემოს უზრუნველყოფაზე, ობიექტის აქტივების შენარჩუნებაზე მუდმივი პრევენციული ტექნიკური პროგრამების მეშვეობით და უზრუნველყოს, რომ ყველა მექანიკური სისტემა მუშაობდეს კორპორატიული პოლიტიკისა და პროცედურების შესაბამისად, ასევე ადგილობრივი კანონების მოთხოვნებისა და რეგულაციების შესაბამისად.


 • პერიოდულად მიმდინარე და შესრულებული სარემონტო-სამუშაოების ხარისხის კონტროლი;
 • გაუთვალისწინებელი ტექნიკური პრობლემების გადაჭრა, სხვადასხვა მოლაპარაკებების წარმოება დამკვეთებთან და შემსრულებლებთან;
 • პროექტების რისკების მართვა ტექნიკური თვალსაზრისით;
 • შესასრულებელ სამუშაოთა შესრულების ვადების განსაზღვრა (სამუშაოთა გეგმა-გრაფიკის და კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შედგენა);
 • Planned Preventive Maintenance - გეგმის შედგენა და განხორციელება
 • ობიექტზე გახარჯული სხვადასხვა სამშენებლო მასალის და ინვენტარის ხარჯვის კონტროლი და ამ ხარჯვითი ნაწილის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასა და ზოგადად,
 • დადგენილ ხარჯვით ნორმებთან შესაბამისობის დადგენა.
 • სველი წერტილების კონტროლი; მსუბუქი სანტექიკური სამუშაოების ჩატარება;
 • ტექნიკური თანამშრომლების მართვა, ცხრილების დაგეგმვა, საქმიანობის დაგეგმარება, კოორდინირება და კონტროლი; 

მოთხოვნები:


 • წარმოების, მოლის ან სასტუმრო სექტორში ტექნიკური მენეჯერის პოზიციაზე მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
 • უმაღლესი განათლება ტექნიკური განხრით;
 • სასურველია უცხო ენების ცოდნა (რუსული, ინგლისური);
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა.

ბაზარი ორბელიანზე არის თანაბარი შესაძლებლობები დამსაქმებელი, რომელიც ცდილობს მრავალფეროვანი სამუშაო ძალის დაქირავებასა და ინკლუზიური კულტურის შენარჩუნებას მის სივრცეში, ჩვენი გუნდი არ ახდენს დისკრიმინაციას რასის, აღმსარებლობის, სქესის, ვეტერანთა სტატუსის ან ადგილობრივი კანონმდებლობით დაცული სხვა უმცირესობების შერჩევის პროცესში.


გაცნობებთ, რომ ჩვენს ვაკანსიაზე თქვენი მონაცემების გამოგზავნით,  „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისდ, აცხადებთ თანხმობას რომ ჩვენ შეგვიძლია დავამუშაოთ თქვენი პერსონალური მონაცემები ვაკანსიასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

დეტალები
გამოცდილება
3-5 წელი
განათლება
ბაკალავრი
დამსაქმებლის შესახებ
კატეგორია
ტურიზმი, საცალო ვაჭრობა
მისამართი
3 ვეკუას ქუჩა, თბილისი, საქართველო
სოციალური ქსელები
04 ოქტომბერი - 03 ნოემბერი