ტენდერი სამკერვალო დანადგარების შესყიდვაზე

40 თენგიზ ჩანტლაძის ქუჩა, თბილისი
01 მარტი - 16 მარტი

ვაკანსიის აღწერა

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია " Action Against Hunger " (AAH), წარმოადგენს საერთაშორისო ქსელის წევრ ორგანიზაციას და არის აპოლიტიკური, არარელიგიური, არამომგებიანი ორგანიზაცია, რომელიც ებრძვის შიმშილს და მის გამომწვევ მიზეზებს მსოფლიოს მასშტაბით. "Action Against Hunger" 1994 წლიდან მუშაობს სამხრეთ კავკასიაში და ახორციელებს პროგრამებს სურსათის უსაფრთხოების, სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკური და სოფლის განვითარების მიმართულებით.

ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) მხარდაჭერით პროექტის "ადგილობრივი მმართველობის გაუმჯობესება ინკლუზიური განვითარების მიდგომების გამოყენებით" ფარგლებში "Action Against Hunger" - სამხრეთ კავკასიის მისია აცხადებს ტენდერს შემდეგ ლოტებზე: სამკერვალო დანადგარები


მომწოდებლების შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმები იქნება:

  • კონკურენტული ფასი
  •  სპეციფიკაციებსა და სტანდარტებთან თანხვედრა
  •  ჩაბარების ვადები
  •  მასალის ხარისხი
  •  მასალების სანდო გზით მიწოდება
  •  ფინანსური სტაბილურობა და კრედიტუნარიანობა
  • გადახდის პირობები/მოთხოვნები
  • დადასტურებული საქმიანობა და გამოცდილება
  •  გარანტიის პირობები

ზოგჯერ მითითებული გვაქვს ნივთის ბრენდი. შეგიძლიათ შემოიტანოთ შემოთავაზება ამ ან მსგავს ნივთზე იდენტური სპეციფიკაციით, შეზღუდვა არ გვაქვს.

"Action Against Hunger" არ არის ვალდებული შეარჩიოს ყველაზე იაფი შემოთავაზება.

დაინტერესებულ განმცხადებლებს შეუძლიათ შემოიტანონ შემოთავაზება, როგორც ყველა ასევე ცალკეულ ლოტზე.

დაინტერესებულ განმცხადებლებს შეუძლიათ შემოიტანონ შემოთავაზება, როგორც ყველა ასევე ცალკეულ ნივთზე


ფინანსური შემოთავაზება არ უნდა შეიცავდეს დღგ-ს.
დამსაქმებლის შესახებ
01 მარტი - 16 მარტი