უძრავი ქონების შემფასებელი/ანალიტიკოსი

172, თბილისი
საოფისე
2-3 წელი
01 მარტი - 16 მარტი

ვაკანსიის აღწერა

უძრავი ქონების შემფასებელი და საკონსულტაციო კომპანია შპს " პარაგონი " ეძებს უძრავი ქონების შემფასებელს/ანალიტიკოსს , რომელსაც შეუძლია დროულად შეაფასოს უძრავ-მოძრავი ქონება. შემფასებელი ახორციელებს უძრავ-მოძრავი ქონების შეფასებას და ინდივიდუალური ქონების ბაზრის ანალიზს, ასევე ქონების პორტფოლიოებს ყველა ტიპის ქონებისთვის.

ეს პოზიცია იძლევა ობიექტურ და მიუკერძოებელ მოსაზრებებს უძრავ-მოძრავი ქონების ღირებულების შესახებ სხვადასხვა მომხმარებლებისთვის.

პოზიცია მოიცავს ისეთ მოვალეობებს, როგორიცაა:

 •  ქონების შესახებ ინფორმაციის კვლევა და შეფასება;
 •  მონაცემთა ანალიზი, კვლევა გაყიდვების, განცხადებებისა და გაქირავებების შესახებ;
 •  შეფასებებისა და სხვა საკონსულტაციო ანგარიშების მომზადება, რომლებიც დაეხმარება კლიენტს გადაწყვეტილების მიღებაში;
 • არსებულ და პერსპექტიულ კლიენტებთან შეხვედრა;
 • კლიენტებთან რეგულარულად ურთიერთობა;
 • ინდუსტრიისა და ბაზრის სიღრმისეული კვლევის ჩატარება;
 • განახორციელოს ადგილობრივი, ეროვნული და საერთაშორისო უძრავი ქონების ბაზრის ანალიზი საჯარო და კერძო სუბიექტების ფართო სპექტრისთვის ყველა მიღებული და შესაბამისი მიდგომისა და თეორიის გამოყენებით;
 • მხარი დაუჭიროს კლიენტთა ინტერესების ფართო სპექტრს, დაფინანსების და შესყიდვის ფასის განაწილებიდან (შერწყმისა და შესყიდვის მხარდაჭერა), ფინანსური ანგარიშგებისა და სათანადო დილიგიის დასრულებამდე. ჩვენი მუშაობა მოიცავს როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო ლოკაციებს.

მოთხოვნები:

 •  2-წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 •  საოფისე პროგრამების ცოდნა;
 •  სერტიფიკატის (უძრავი ქონების შემფასებლის/პერსონალური ქონების შემფასებლის მოწმობის) ფლობა სასურველია, მაგრამ არა სავალდებულო;
 •  მართვის მოწმობის ფლობა სასურველია, მაგრამ არა სავალდებულო.


სათაურის ველში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება!
დეტალები
დეპარტამენტი
მომხმარებელთან ურთიერთობა
სამუშაოს ტიპი
საოფისე
გამოცდილება
2-3 წელი
დამსაქმებლის შესახებ
01 მარტი - 16 მარტი