პრემიუმი

გაყიდვების მენეჯერი

12 ივნისი - 12 ივლისი
დეტალები
მისამართი
14 ვლადიმერ მესხიშვილის ქუჩა, თბილისი
ხელფასი
1000 ₾ + ბონუსი
დასაქმების ტიპი
სრული განაკვეთი
სამუშაოს ტიპი
ჰიბრიდული
სამუშაო საათები
08:00 - 16:00
ენები
English
გამოცდილება
1-2 წელი
განათლება
ბაკალავრი
დეპარტამენტი
გაყიდვები
უნარები
გაყიდვები, კონფლიქტის გადაწყვეტა

ვაკანსიის აღწერა

Gamarjoba Georgia Tours is a leading tour agency in Georgia, specializing in providing exceptional travel experiences and showcasing the diverse beauty of our enchanting country. We pride ourselves on offering personalized and memorable tours that allow guests to immerse themselves in Georgia's rich culture, stunning landscapes, and warm hospitality.

At Gamarjoba Georgia Tours, we foster a friendly and inclusive work environment, where teamwork and collaboration are highly valued. Our team comprises young and dynamic individuals who are passionate about travel, dedicated to delivering outstanding customer service, and committed to exceeding expectations.

We are currently seeking a highly motivated and customer-oriented individual to join our team as a Sales Manager. This pivotal role involves managing relationships with our valued guests, ensuring their satisfaction throughout their journey, and driving sales to contribute to the company's growth.

Responsibilities:

 • Act as the primary point of contact for guests, addressing inquiries, providing information, and offering support throughout their travel experience.
 • Build strong relationships with guests, understanding their preferences and needs, and tailoring tour packages to exceed their expectations.
 • Proactively identify opportunities for upselling and cross-selling to enhance the guest experience and drive sales.
 • Collaborate with the operations team to ensure seamless coordination and execution of tours, ensuring exceptional service delivery at all times.
 • Maintain accurate guest records, update the customer relationship management (CRM) system, and generate reports on sales performance.
Requirements:

 • Bachelor's degree in hospitality, tourism, business administration, or a related field.
 • Proven experience in a sales or guest relations role within the travel and tourism industry.
 • Excellent interpersonal and communication skills, with the ability to build rapport with diverse individuals.
 • Strong negotiation and persuasion skills to successfully close sales and secure repeat business.
 • A deep passion for travel and a comprehensive knowledge of Georgia's tourist attractions and culture.
 • Proficiency in English (additional languages are a plus) and strong computer skills.
 • Ability to work in a fast-paced environment, prioritize tasks effectively, and meet deadlines.
 • A proactive and customer-centric mindset, with a strong attention to detail.
Benefits:

 • Joining a team of young and talented professionals who are dedicated to providing exceptional travel experiences.
 • Opportunity for career development and growth within the company.
 • Competitive salary package with performance-based incentives.
 • A positive and supportive work environment that values teamwork and collaboration.
 • Access to discounted travel opportunities to explore and experience the beauty of Georgia.
If you are a highly motivated and customer-focused individual seeking to contribute to the growth and success of a leading tour agency in Georgia, we invite you to join our team at Gamarjoba Georgia Tours. Take the next step in your career and be a part of creating unforgettable memories for our guests. Apply now with your resume and a cover letter highlighting your relevant experience and why you believe you would be a great fit for this role. We look forward to welcoming the newest member to our team at Gamarjoba Georgia Tours. Send your CV.

"Gamarjoba Georgia Tours" is a renowned tour agency in Georgia, highly regarded for its exceptional service and commitment to customer satisfaction. We have been honored with prestigious international awards such as the TripAdvisor Travelers' Choice Award from 2020-2023 and the Certificate of Excellence. As the main partners of GetYourGuide in Georgia, we offer exclusive access to a diverse range of experiences. Our extensive network of partnerships further distinguishes us, granting us unique representativeness throughout the country.
კატეგორია
ტურიზმი
სლოგანი
Start with an unforgettable
მისამართი
14 ვლადიმერ მესხიშვილის ქუჩა, თბილისი 0103, საქართველო
სოციალური ქსელები
12 ივნისი - 12 ივლისი