დიპლომატ ჯორჯია

10 თენგიზ ჩანტლაძის ქუჩა, თბილისი, საქართველო