საუკეთესო კომპანიებს საუკეთესო გუნდები ქმნიან

აღმოაჩინე ტალანტები Awork-ის მეშვეობით და გააციფრულე HR პროცესები

ჩვენი პარტნიორები

კომპანიის მართვა

სამუშაოს აღწერილობა

ყველა თანამშრომელს სასურველია ნათლად ესმოდეს მისი მოვალეობები. თუ გინდა კომპანია მუშაობდეს ეფექტურად, შექმენი სამუშაოს აღწერილობები, მოარგე ის არსებულ თანამშრომლებს ან გამოიყენე ვაკანსიის გამოქვეყნებისას და მარტივად გააგებინე კანდიდატს თუ რას მოელი მისგან.

რეკრუტმენტი

ვაკანსიების გამოქვეყნება და მართვა

ჩვენ გავამარტივეთ სასურველი კადრების პოვნა, რაც ვაკანსიის სწორად გამოცხადებით იწყება. შეიყვანე ზოგადი ან კონკრეტული ინფორმაცია, მოთხოვნები, სასურველი დეტალები და დაგეგმეთ ვაკანსიის გამოქვეყნების დრო. ასევე, სიმარტივისთვის შეგიძლიათ აღადგინოთ ძველი ვაკანსია ან გამოიყენოთ წინასწარ დამატებული სამუშაოს აღწერილობა.

CV ფოლდერი

გაზარდეთ კომპანიის პოზიციონირება Awork-ზე და მიეცით საშუალება სამუშაოს მაძიებლებს დაგიტოვონ CV ნებისმიერ დროს, თუნდაც ვაკანსია არ გქონდეთ გამოცხადებული. შემოსული CV-ები კი თქვენს ფოლდერში შეგროვდება.

პარტნიორი კომპანიების შეფასება

ქეთევან ხიდეშელი
ტალანტების მოზიდვისა და განვითარების ოფიცერი

პაშა ბანკი

გიორგი ბოჭორიშვილი
დირექტორი

ნიამორი

ნინი გიუნაშვილი
შერჩევის ოფიცერი

აჭარა ჯგუფი

ნათია კვირკვია
შერჩევის მენეჯერი

თიბის ფეი