შპს ინტეგრა

ნიკოლოზ ყიფშიძის ქუჩა, თბილისი, საქართველო
About Employer
Location
ნიკოლოზ ყიფშიძის ქუჩა, თბილისი, საქართველო

Employer summary

შპს “ინტეგრა” დაარსდა 2015 წელს IT პროფესიონალების მიერ და ორიენტირებულია ბიზნეს პრობლემების ციფრულ გადაწყვეტილებაში ტრანფორმაციაზე. ჩვენი მიზანია მომხმარებელთა განვითარება ტექნოლოგიური ინოვაციების დახმარებით. კომპანიის საქმიანობის მთავარი სფეროები მოიცავენ კომპიუტერულ ინფრასტრუქტურას, ქსელისა და მონაცემთა უსაფრთხოებას, ვიდეო მონიტორინგს და ანალიტიკას. აიტი სერვისებში, დიზაინში და ინფრასტრუქტურულ მენეჯმენტში 15 წლიანი გამოცდილების საფუძველზე ინტეგრა გაგიძღვებათ ორგანიზაციის ტექნოლოგიური ტრანსფორმაციის ყველა ეტაპზე.

Popular vacancies

No vacancies found Discover vacancies