ატელიე აუთლეტი

მარშალი არჩილ გელოვანის გამზირი, თბილისი, საქართველო