შპს საკანცელარიო სახლი

3 Luarsab Andronikashvili St, თბილისი, საქართველო