ბანკირი

27 რევაზ თაბუკაშვილის ქუჩა, თბილისი
1-2 წელი
11 ივლისი - 26 სექტემბერი

ვაკანსიის აღწერა

"კრედო ბანკი" 25 წლიანი ისტორიის მქონე მძლავრი, სტაბილური ფინანსური ინსტიტუტია.

თანამშრომლებზე ზრუნვა ჩვენი პრიორიტეტია.

თანამდებობა: ბანკირი (ემიგრანტების მომსახურების მიმართულებით)

ჩვენ გთავაზობთ:

 •  პროფესიული განვითარებისა და თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას;
 •  სასიამოვნო, დინამიურ და გუნდურ სამუშაო გარემოს;
 •  ინოვაციებზე ორიენტირებულ გარემოში მუშაობის შესაძლებლობას;
 •  ჯანმრთელობის დაზღვევა;
 •  პროფესიული ტრენინგები.
ბანკირი (ემიგრანტების მომსახურების მიმართულებით):

 • პასუხისმგებელია ემიგრანტი მომხმარებლისთვის ეფექტური, მაღალი სტანდარტების საბანკო მომსახურების გაწევაზე და პორტფელის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფაზე;
 • კრედოს ფილოსოფიის, ღირებულებების, მიზნების გაზიარება და მხარდაჭერა; 
 • საქმიანობის შესრულება კრედოს სტრატეგიისა და მეთოდიკის შესაბამისად;
 • ორგანიზაციის მიმართ მაღალი ლოიალობა;
 • ორგანიზაციის მატერიალური ფასეულობების გაფრთხილება და დაცვა, კრედოს მოხმარების პოლიტიკის შესაბამისად;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ტრეინინგზე დასწრება და ინფორმაციული უსაფრთხოების თანხმობის განცხადებაზე ხელის მოწერის უზრუნველყოფა, (ხელმოწერით დადასტურება, რომ განცხადების რომელიმე ნაწილის დარღვევა განხილულია როგორც მოვალეობის შეუსრულებლობა და იწვევს დისციპლინარულ სანქციებს).
 • შრომის უსაფრთხოების ტრენინგის გავლა;
 • სამუშაო პროცესში მოპოვებული ინფორმაციის კონფიდენციალობის დაცვა;
 • ემიგრანტი კლიენტების მოზიდვაზე ზრუნვა და საბანკო მომსახურებებთან/პროდუქტებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდება;
 • ემიგრანტ კლიენტებთან კომუნიკაცია სატელეფონო და ვიდეო ზარის მეშვეობით;
 • სპეციალურად შექმნილი FB გვერდის კონტროლი, მომხმარებლის კომენტარზე/შეკითხვაზე დროული, კომპეტენტური და ბანკის პოლიტიკით გათვალისწინებული უკუკავშირის დაბრუნება;
 • ემიგრანტი კლიენტებისთვის ხელმისაწვდომი საბანკო სერვისების/პროდუქტების შეთავაზება და მიყიდვა;
 • კლიენტების მაღალი სტანდარტით მომსახურება და კონსულტაცია;
 • პრობლემის წარმოშობის შემთხვევაში, პრობლემების მოგვარების პროცესში ჩართულობა;
 • მუდმივი კონტაქტი კლიენტებთან და მათთვის ახალი შეთავაზებების ფორმირება;
 • საჭიროების შემთხვევაში სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან კომუნიკაცია;
 • სხვა მოვალეობების შესრულება, რომლებიც შესაძლოა, დაევალოს ხელმძღვანელის მიერ;
 • დასახული გაყიდვების გეგმების შესრულების უზრუნველყოფა;
ემიგრანტი კლიენტებისთვის კონსულტაციის გაწევა და ინსტრუქციის მიცემა შემდგომ საკითხებთან მიმართებაში:

 • მიმდინარე ანგარიშის გახსნა და ანგარიშების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა;
 • ვადიანი ანაბრების გახსნა და ანაბრებთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა;
 • კლიენტებთან პირველადი გასაუბრების ჩატარება და სასესხო განაცხადის დარეგისტრირება;
 • სესხის გაცემასთან და სესხის დაფარვასთან დაკავშირებული პროცედურების შესრულება;
 • სალარე და სავალუტო საგადახდო დავალებების მიღება და შესრულება;
 • პლასტიკური ბარათით მომსახურების შეთავაზება და შესაბამისი განაცხადის დარეგისტრირება;
 • უნაღდო კონვერტაციების შესრულება კლიენტისგან მიღებული განაცხადის საფუძველზე;
 • განაცხადების მიღება სალარე და სავალუტო ფულად გზავნილებზე, ასევე მათი განაღდება შესაბამისი ინსტრუქციების საფუძველზე;
 • კლიენტთა ანგარიშებიდან ამონაწერის სხვადასხვა სახის ცნობების მომზადება და გაცემა (ელექტრონულად);
 • კლიენტთა ანგარიშების მომსახურებასთან დაკავშირებული სხვა ოპერაციების შესრულება;
 • კლიენტების იდენტიფიკაციისთვის აუცილებელი ინფორმაციის მოპოვების, გადამოწმების, აღრიცხვის, დროული განახლების და შენახვის უზრუნველყოფა;
მოთხოვნები:

 • სასურველია უმაღლესი განათლება (ეკონომიკა, ფინანსები, საბანკო საქმე);
 • სასურველია საბანკო პროგრამა CSS-ში მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება;
 • საოფისე პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word, Excel);
 • აუცილებელია ეფექტური წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი ქართულ ენაზე;
 • სასურველია რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა საკომუნიკაციო დონეზე;
 • ანალიტიკური აზროვნება და დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • გუნდში მუშაობის უნარი;
 • ეფექტური კომუნიკაციის და მოლაპარაკების წარმოების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • თვითმოტივირებული, სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი.
დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი CV.
დეტალები
ენები
ქართული, English, Русский
გამოცდილება
1-2 წელი
განათლება
ბაკალავრი
უნარები
ანალიტიკური აზროვნება, პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა, ეფექტური კომუნიკაციის და მოლაპარაკების წარმოების უნარი
დამსაქმებლის შესახებ
მისამართი
27 რევაზ თაბუკაშვილის ქუჩა, თბილისი, საქართველო
სოციალური ქსელები
11 ივლისი - 26 სექტემბერი