სტანდარტული

HR Generalist

13 ივნისი - 13 ივლისი
დეტალები
მისამართი
17a უნივერსიტეტის ქუჩა, თბილისი
ხელფასი
არ არის მითითებული
დასაქმების ტიპი
არ არის მითითებული
სამუშაოს ტიპი
არ არის მითითებული
სამუშაო საათები
არ არის მითითებული
ენები
English
განათლება
ბაკალავრი

ვაკანსიის აღწერა

SMART Business is a highly successful consulting services provider that specializes in developing innovative solutions for effective business management and implementation, with a particular focus on Microsoft Dynamics Platform. The company has a proven track record of excellence and is recognized as a leader in the European market. SMART Business has won several prestigious awards, including the Microsoft Country Partner of the Year Award for Georgia in 2020 and 2021, the Microsoft Country Partner of the Year Award for Azerbaijan in 2019 and 2021, and the Microsoft Country Partner of the Year Award for Ukraine in 2018. The company is also a member of the Microsoft Presidential club and has achieved an impressive 18 Gold Competencies of Microsoft.

 

SMART business specializes in the implementation, localization and development of ERP and CRM systems based on the Microsoft Dynamics 365 platform, the development of solutions using data analysis and artificial intelligence technologies. To solve business problems, cloud products are used: Microsoft Azure, Microsoft Power BI, Microsoft Office 365, Yammer, teams, project, stream, SharePoint.

 

For 14 years we have been providing digital transformation support to customers in more than 60 countries, creating innovative solutions for businesses of a variety of forms of ownership, scale and industry.

 

We are seeking a highly motivated and organized HR Generalist to join our team. The ideal candidate will be responsible for providing a broad range of HR services, including recruitment and selection, performance management, employee relations, and benefits administration. The successful candidate will have excellent communication and interpersonal skills, strong attention to detail, and the ability to work effectively in a fast-paced environment.

 

Responsibilities:

 

 • Assist with the recruitment and hiring process, including job postings, resume screening, and conducting interviews.
 • Coordinate employee onboarding and offboarding activities.
 • Administer and maintain HR policies and procedures.
 • Provide support to employees on HR-related matters.
 • Maintain employee records and ensure compliance with legal requirements.
 • Participate in the development and implementation of HR programs and initiatives.
 • Other HR duties as assigned.

 

Requirements:

 

 • Bachelor’s degree in human resources management, Business Administration, or a related field.
 • Strong communication and interpersonal skills.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Good organizational skills and attention to detail.
 • Familiarity with HR laws and regulations.
 • Proficiency in Microsoft Office Suite.
 • Fluent in English (both written and verbal)


If you are looking for a challenging and rewarding opportunity to grow your HR career in the IT industry, we encourage you to apply for this position.

 

If you are interested in our vacancy, please send us your CV in English. 

For more information about us follow the links below:

http://www.smart-it.ge
http://www.facebook.com/smartitcom
http://www.getsmart.com.ua
http://www.smart-talks.org
http://www.facebook.com/groups/smarttalks.org
https://www.linkedin.com/company/smart-business/
https://www.instagram.com/smartitcom/
https://www.instagram.com/smartitge/

კატეგორია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
მისამართი
17a უნივერსიტეტის ქუჩა, თბილისი, საქართველო
სოციალური ქსელები
13 ივნისი - 13 ივლისი