სტანდარტული

Meta Performance Marketer

05 თებერვალი - 06 მარტი
დეტალები
მისამართი
17a უნივერსიტეტის ქუჩა, თბილისი
ხელფასი
5200-6000 ₾
დასაქმების ტიპი
სრული განაკვეთი
სამუშაოს ტიპი
დისტანციური
სამუშაო საათები
10:00 - 19:00
ენები
English
გამოცდილება
3-5 წელი
დეპარტამენტი
მარკეტინგი
უნარები
Marketing, ad management

ვაკანსიის აღწერა

About us

At Team Up, we help top talents from the Caucasus region land dream jobs and work remotely for international companies. Our job openings typically cover positions in Operations, HR, Sales, Marketing, and Design, and they may be part-time, full-time, or freelance roles.

Our headquarters are in Georgia and our talent network includes top professionals from Armenia, Georgia, Turkey, and Azerbaijan, creating a diverse and dynamic community.


Job Description

This is a remote position.

We are seeking a highly skilled and experienced Meta performance marketer to join the marketing team of our client Nutrameg (https://www.nutrameg.com/) on a remote basis.

Nutrameg is a cutting-edge health tech startup revolutionising weight management and fitness through its patented nutrition technology. With a global reach impacting millions of users, Nutrameg aims to redefine how people approach and overcome nutrition and weight-related challenges. Nutrameg aspires to be a global leader in health tech, specifically in the realms of weight control and nutrition. With an ambitious goal of reaching at least 100 million grateful users within the next 24 months.


As a Meta performance marketer, you will play a crucial role in creating impactful campaigns, managing significant ad budgets, and driving measurable results.


More likely, your responsibilities will be: 


 • Develop, implement, and optimize Meta ad campaigns with a primary focus on the sales objective
 • Utilize advanced targeting strategies to reach the intended audience and maximize campaign effectiveness
 • Leverage creativity and strategic thinking to design campaigns that align with business goals and target audience
 • Stay updated on industry trends and platform changes to adapt strategies accordingly
 • Analyze campaign performance metrics and adjust strategies to ensure objectives are consistently met or exceeded
 • Utilize graphic design tools and platforms to create visually appealing ad content
 • Collaborate with the creative team to ensure that ad visuals align with brand guidelines and resonate with the target audience

Requirements

 • Minimum of 4 years of experience in Marketing field
 • Strong verbal and written communication skills in English, C1 level
 • Proven track record of effectively managing ad budgets of at least 50k EUR per month
 • Demonstrated ability to create a minimum of 20 campaigns per day
 • Proficiency in creating visually compelling ad content
 • Strong analytical skills with the ability to interpret campaign data and make data-driven decisions

Benefits

Aside from the opportunity to work on amazing projects, you’ll also enjoy:

 • Events & Parties: Regular off-site and on-site exciting team gatherings
 • Excellent equipment: The latest and greatest hardware that meets your needs
 • The best people: Top talent community in the Caucasus
 • Private health insurance: Coverage for medical, dental, and vision plans
 • Health & Lifestyle: Free access to 40+ sports and wellness activities
 • Fully remote: The opportunity to work fully remotely or from our office in Tbilisi
 • Generous time off: 24 days of annual leave and paid sick leave
 • Exclusive international projects: Working for top EU companies

How to Apply:


 • After you hit the button “I am interested” and upload your resume, our recruitment team will review your profile
 • If the skills and experiences mentioned in your resume match the requirements, you will receive an invitation for a one-way video or Live interview
 • As a next step, you will be asked to complete the assessment case study
 • The final step will be an interview with the client, where you can discuss the assessment and further details of the role
 • After receiving positive feedback from the client, we will circulate the job offer to you

Please note that we start screening right after receiving the first application, early applicants are reviewed first and have more chances of getting shortlisted - https://zurl.to/NyRt?source=Awork 


We wish you good luck and hope to see you in our top talent community soon! 

კატეგორია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
ციფრული მარკეტინგი
მარკეტინგი
ადამიანური რესურსები
ოპერაციები
ლოჯისტიკა
გაყიდვები
სლოგანი
Your Dream Career Starts Here
მისამართი
17a უნივერსიტეტის ქუჩა, თბილისი, საქართველო
სოციალური ქსელები
05 თებერვალი - 06 მარტი