პრემიუმი

ფორმაN2 ინსპექტორ/ექსპერტი

07 თებერვალი - 08 მარტი
დეტალები
მისამართი
წერეთლის გამზირი, თბილისი
ხელფასი
არ არის მითითებული
დასაქმების ტიპი
არ არის მითითებული
სამუშაოს ტიპი
არ არის მითითებული
სამუშაო საათები
არ არის მითითებული
გამოცდილება
5+ წელი
განათლება
ბაკალავრი

ვაკანსიის აღწერა

შპს "ჯეოექსპერტი" აცხადებს მიღებას ფორმაN2 ინსპექტორის/ექსპერტის პოზიციაზე.

 

მოთხოვნები:


  • უმაღლესი საინჟინრო განათლება.
  • არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

მოვალეობები:


  • ობიექტზე შესრულებული ხილული სამუშაოების აზომვა/გაზომვა,
  • ვიზუალური დათვალიერება,
  • ფოტოფიქსირება,
  • მოცულობების შედარება წარმოდგენილ ფორმა N2-თან, სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვასთან და შედეგების ასახვა ინსპექტირების ანგარიშში.
  • საჭიროების შემთხვევაში,
  • შესრულებულ სამუშაოთა აქტში მოცემულ სამუშოების დასახელების, განზომილების ერთეულების, ნორმატივების, სამუშაოთა მოცულობების შედარება სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვასთნ, ერთეულ ღირებულებების შედარება,
  • წარმოდგენილ სასაქონლო ზედნადებებთან, შრომით ხელშეკრულებებთან, მანქანა-მექანიზმების მუშაობის (მომსახურეობის) ღირებულებებთან,
  • ქვემოიჯარის არსებობის შემთხვევაში საიჯარო ხელშეკრულების ღირებულებებთან ან/და შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) ღირებულების დამადასტურებელ სხვა დოკუმენტაციასთან.

გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ თქვენი CV.


სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო იქნება სამშენებლო პროექტების ადგილზე ზედამხედველობა, რაც გულისხმობს საკმაოდ ხშირ მივლინებებს მთელი კვირის განმავლობაში. დასაშვებია ასევე, რომ დასაქმებული ცხოვრობდეს რეგიონში და ზედამხედველობას უწევდეს მის რეგიონში არსებულ სამშენებლო ობიექტებს.

კატეგორია
მშენებლობა
ინჟინერია
მისამართი
წერეთლის გამზირი, თბილისი, საქართველო
07 თებერვალი - 08 მარტი