სტანდარტული

Junior Content Creator, German Speaking

15 აპრილი - 03 მაისი
დეტალები
მისამართი
17a უნივერსიტეტის ქუჩა, თბილისი
ხელფასი
1150-1740 ₾
დასაქმების ტიპი
სრული განაკვეთი
სამუშაოს ტიპი
დისტანციური
სამუშაო საათები
არ არის მითითებული
ენები
English, Deutsch
გამოცდილება
1-2 წელი
განათლება
სხვა
დეპარტამენტი
მარკეტინგი

ვაკანსიის აღწერა


We are looking for an experienced and talented Junior Content Creator who is enthusiastic to join our company on a remote basis. 


As a junior content creator, you'll be responsible for creating compelling content across various social media platforms such as Facebook, LinkedIn, and Instagram to engage our target audience effectively


More likely, your tasks will include:


 • Create and post engaging content on Social media (Facebook, LinkedIn, Instagram) that resonates with the target audience accordingly to the content calendar, adhering to designated timelines;

 • Develop detailed concepts and plans for social media posts, including identifying the target audience and goals of each post;

 • Devise strong calls-to-action (CTAs) that align with the post's purpose and encourage desired actions;

 • Reply to comments and messages on Facebook, Instagram, and LinkedIn, WhatsApp;

 • Edit podcast transcripts into compelling articles and create captivating short videos for social media and website use;

 • Utilize AI tools for article generation in English, reviewing content for final confirmation;

Requirements

 • At least 1 year of experience as a social media manager or content creator;
 • Certificate of completing social media management course is an advantage; 
 • Strong verbal and written communication skills in English, C1 level and German B2 level;
 • Hands-on experience with AI tool (ChatGPT, any other) and Meta Business Suite;
 • Strong “Can Do” attitude with a keen eye for details;
 • Research and analytical skills;
 • Eagerness to learn more and develop your career;

Nice to have:

 • Familiarity or experience with Wix website;
 • Video editing tools (Ideally, CapCut or any other);
 • Content editing/proofreading;

What awaits you at Team Up: 

Aside from the opportunity to work on amazing projects, you’ll also enjoy:


 • Grow with Us: There’s plenty of room to try new things and expand what you know in the ever-changing world of digital ads.

 • A canvas for your creativity: With a vast array of niches, explore boundless opportunities for growth and creative expression.

 • More than just a job: Engage in a flat-structured organization where your input is not just welcomed but integral. Here, you’re a partner shaping our collective future.

 • Invest in your growth: Eager to enhance your abilities? Share with us your learning goals, and we’ll provide the resources and support to achieve them.

 • A commitment to innovation: As a forward-thinking company, we’re dedicated to harnessing new technologies, ensuring your role evolves and your skills remain at the industry’s cutting edge.

 • Events & Parties: Regular off-site and on-site exciting team gatherings

 • Excellent equipment: The latest and greatest hardware that meets your needs

 • The best people: Top talent community in the Caucasus

 • Private health insurance: Coverage for medical, dental, and vision plans

 • Health & Lifestyle: Free access to 40+ sports and wellness activities

 • Fully remote: The opportunity to work fully remotely or from our office in Tbilisi

 • Generous time off: 24 days of annual leave and paid sick leave

 • Exclusive international projects: Working for top EU companies

How to Apply:


Once you hit the “I am interested” button and upload your resume, get ready for the journey to join our team:

 • Screening: Our dedicated recruitment team will carefully review your profile

 • Interview: If your skills and experiences align with our requirements, get ready to receive an exclusive invitation to showcase your talents in either a one-way video or live interview.

 • Assessment: As the next step, you'll be presented with an assessment case study

 • Meeting with Client: It's time to shine in your final interview with our client. You will dive deeper into the assessment and discuss all the exciting details of the role.

 • Offer: Once the client gives the thumbs up, we’ll extend a fantastic job offer your way.

Please note that we start screening right after receiving the first application, early applicants are reviewed first and have more chances of getting shortlisted - https://zurl.to/OFkf?source=Awork.ge


Your journey to success starts here – get ready to make your mark!


კატეგორია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
ციფრული მარკეტინგი
მარკეტინგი
ადამიანური რესურსები
ოპერაციები
ლოჯისტიკა
გაყიდვები
სლოგანი
Your Dream Career Starts Here
მისამართი
17a უნივერსიტეტის ქუჩა, თბილისი, საქართველო
სოციალური ქსელები
15 აპრილი - 03 მაისი