სტანდარტული

Backend დეველოპერი

27 მაისი - 26 ივნისი
დეტალები
მისამართი
44 ვიქტორ დოლიძის ქუჩა, თბილისი
ხელფასი
არ არის მითითებული
დასაქმების ტიპი
არ არის მითითებული
სამუშაოს ტიპი
არ არის მითითებული
სამუშაო საათები
არ არის მითითებული

ვაკანსიის აღწერა

Remedium System is an all-in-one technological space and high-tech company that creates technical solutions for most common problems by providing in-house development of software programs in a variety of directions and business fields. 

 

Currently, we are seeking a Backend developer to achieve the goals together. The mission of the open role is to play a key role in shaping the development of our cutting-edge software programs. You will work closely with all technical teams, such as backend, fontend, PM and SQA teams. You will contribute to the development and maintenance of our various software products for local and international markets. 

 

About the role responsibilities:


       Be involved and participate in the product lifecycle, including architectural decisions, attanding discussions and sharing recommendations  regarding the existing condition, while providing solutions / development strategies of product; 

       Attend and involve in daily, weekly scrum processes, such as: grooming, planning, daily, bug review and retrospective meetings;

       Plan and perform the tasks of the backend team, within the framework of the information received from the meetings;

       Take care of task execution deadlines and constantly be attentive to quality improvement;

       Build high-quality reusable code that can be used in thew future, conduct code reviews with team members;

       Look after the code quality, database optimization and refactoring;

       Develop functional and sustainable products with clean codes, while taking care of Troubleshooting and debugging;

       Create CI/CD pipelines; 

       Stay up to date with current best practices, follow and learn about new tools and products;

       Remain knowledgeable of emerging technologies/industry trends and apply them into operations and activities;

       Mentor and support other team members to improve/develop overall team performance, experience and knowledge.

 

About the background & skillset:


       In-depth understanding of C# and .NET;

       Solid background working with ASP NET Core Framework (Web API, Background/Worker Service);

       Proficiency with OOP/SOLID principles and best practices (Design Patterns);

       Nice to have working experience with messaging systems such as Nats, Kafka or RabbitMQ;

       Knowledge of different architectural approaches: Microservices, event driven, DDD, CQRS will benefit your performance;

       Understanding docker and ability to work with server;

       Ability to use and integrate monitoring and logging tools in our products; 

       Thorough understanding of both NoSql and SQL databases, familiarity of techniques for optimisation and enhancing the project base;

       Experience working with agile methodologies; 

       Strategic thinker, with the capacity to recognise issues and find prompt, efficient solutions. 

 

We offer: 


       Lunch;

       Health insurance;

       Opportunity to work on innovative projects in a dynamic and collaborative environment;

       Inclusive and healthy environment to grow, always!

 

Send your resumes by the 28th of June.

We’ll reach out as soon as possible!

 

By sending the resume, the applicant confirms the consent to the transfer and processing of personal data to the potential employer. If you don’t progress to the resume selection stage, the hiring team will keep your application for upcoming openings and connect with you when appropriate.

 

 

 

 

მისამართი
44 ვიქტორ დოლიძის ქუჩა, თბილისი 0171, საქართველო
27 მაისი - 26 ივნისი