საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი

Employer summary

დაფუძნების დღიდან ჩვენი ხედვა გულისხმობს ქვეყნის წამყვან და სტაბილურ ინდუსტრიულ ჯგუფად ჩამოყალიბებას. ჩვენ მნიშვნელოვანი წვლილი შეგვაქვს საქართველოს ინდუსტრიალიზაციაში და გამოვირჩევით მაღალი ხარისხითა და საიმედოობით.

Popular vacancies

No vacancies found Discover vacancies