პაშა ბანკი

37 ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი 0162, საქართველო
ფინანსები
საბანკო-საფინანსო
დამსაქმებლის შესახებ
კატეგორია
ფინანსები, საბანკო-საფინანსო
მისამართი
37 ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი 0162, საქართველო
სოციალური ქსელები

დამსაქმებელი

მსხვილი საინვესტიციო ჯგუფის, პაშა ჰოლდინგის საერთაშორისო წარმომადგენელი "პაშა ბანკი" კორპორატიულ სფეროში მოქმედი რეგიონული ბანკია. 2019 წლიდან ბანკმა საცალო მიმართულებით გააფართოვა ბიზნესი და ამ სეგმენტს ახლა უკვე მისი ქვებრენდი Re|Bank-ის მეშვეობით ემსახურება. ვაცნობიერებთ, რომ ბიზნესის ზრდა თანამშრომელთა ზრდისა და განვითარების პირდაპირპროპორციულია! ვამაყობთ ჩვენი გუნდით, ხელს ვუწყობთ მათ პიროვნულ ზრდასა და პროფესიულ განვითარებას. ერთად ვქმნით ჯანსაღ სამუშაო გარემოს, სადაც ვაზიარებთ ცოდნას და ჩვენს ძლიერ მხარეებს საერთო მიზნის მისაღწევად ვიყენებთ. ჩვენი კულტურა - ჩვენი ძალაა, ჩვენი თანამშრომლები კი ჩვენი ძირითადი უპირატესობა!

მიმდინარე ვაკანსიები