ვაზის კალამი

ვახტანგ კოტეტიშვილის შესახვევი, თბილისი, საქართველო
About Employer
Location
ვახტანგ კოტეტიშვილის შესახვევი, თბილისი, საქართველო
Socials

Employer summary

„ვაზის კალამი“ განასახიერებს ქართული ღვინის ხასიათის უნიკალურობას, ღვინისა, რომელიც 8000-წლიან ისტორიას ითვლის. „ვაზის კალამი“ არის იდენტობის, გაბედულებისა და სიმტკიცის ხატი. ის არის უდავოდ ქართული და უპირობოდ ევროპული. „ვაზის კალამი“ განვითარებისაკენ ბიძგია, რადგან წარმოუდგენელია იდენტობა განვითარების გარეშე. „ვაზის კალამი“ შთააგონებს. გამოსცადე ეს შთაგონება.

Popular vacancies

No vacancies found Discover vacancies