ისი პარი

პ. სარაჯიშვილის ქუჩა, თბილისი, საქართველო