პური გულიანი

ზაარბრიუკენის მოედანი, თბილისი, საქართველო