შპს "სქაიტელი"

23 დავით გურამიშვილის გამზირი, თბილისი, საქართველო
Location
23 დავით გურამიშვილის გამზირი, თბილისი, საქართველო

Employer summary

შპს "სქაიტელი" საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე კომპანიაა. კომპანიის საქმიანობის მიზანია თითოეულ მომხმარებლამდე მაღალხარისხიანი ინტერნეტ მომსახურების მიწოდება, რისთვისაც იყენებს მსოფლიოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე არსებულ უახლეს ტექნოლონოგიებს და გადაწყვეტილებებს

Popular vacancies

No vacancies found Discover vacancies