შპს "სქაიტელი"

23 დავით გურამიშვილის გამზირი, თბილისი, საქართველო
დამსაქმებლის შესახებ
მისამართი
23 დავით გურამიშვილის გამზირი, თბილისი, საქართველო

დამსაქმებელი

შპს "სქაიტელი" საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე კომპანიაა. კომპანიის საქმიანობის მიზანია თითოეულ მომხმარებლამდე მაღალხარისხიანი ინტერნეტ მომსახურების მიწოდება, რისთვისაც იყენებს მსოფლიოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე არსებულ უახლეს ტექნოლონოგიებს და გადაწყვეტილებებს

მიმდინარე ვაკანსიები

ვაკანსიები ვერ მოიძებნა აღმოაჩინე ვაკანსიები