Monde development

პავლე ასლანიდის ქუჩა, თბილისი, საქართველო
მშენებლობა
დამსაქმებლის შესახებ
კატეგორია
მშენებლობა
მისამართი
პავლე ასლანიდის ქუჩა, თბილისი, საქართველო

დამსაქმებელი

monde development არის სამშენებლო-დეველოპერული კომპანია. დეველოპმენტში შედის სხვადასხვა შპს-ს მქონდე სამშენებლო კომპანიები. მშენებლობებს ვაწარმოებთ სხვადასხვა ლოკაციებზე.

მიმდინარე ვაკანსიები

ვაკანსიები ვერ მოიძებნა აღმოაჩინე ვაკანსიები