შ.პ.ს რამ პოლიტეკქს

ივანე იუმაშევის ქუჩა, თბილისი, საქართველო
Category
Warehouse and packaging
Retail
Location
ივანე იუმაშევის ქუჩა, თბილისი, საქართველო

Employer summary

შ.პ.ს „რამ პოლიტეკქს“ი არის ერთ-ერთი მსხვილი საწარმო რომელიც ახორციელებს საქმიანობას (პროლიპროპილენის ტომრების წარმოებას) 7 ქვეყანაში, აზერბაიჯანში, რუსეთში, ჩეხეთში, ყაზახეთში ურკაინაში და ირანში, კომპანია ორიენტირებულია სტაბილური განვითარებისთვის ქართულ ბაზარზე, რაც იძლევა სხვადასხვა პოზიციაზე დასაქმების საშუალებას.

Popular vacancies

No vacancies found Discover vacancies