შპს ჯისი

113 წერეთლის გამზირი, თბილისი, საქართველო
დამსაქმებლის შესახებ
მისამართი
113 წერეთლის გამზირი, თბილისი, საქართველო