რესტორანი ZEN

უნივერსიტეტის ქუჩა, თბილისი, საქართველო