ნიკს დეველოპმენტი

Employer summary

ნიკს დეველოპმენტი არის სამშენებლო-დეველოპერული კომპანია, რომლის საქმიანობაც ქალაქ თბილისში მრავალსართულიანი კომერციულ/საცხოვრებელი შენობების მშენებლობაა.

Popular vacancies

No vacancies found Discover vacancies