ჯი–თი მოტორსი

115 დავით აღმაშენებლის ხეივანი, თბილისი, საქართველო