ჯი–თი მოტორსი

155 დავით აღმაშენებლის ხეივანი, თბილისი, საქართველო