ფლექსო პრინტ ჯორჯია

Employer summary

შპს „ფლექსო პრინტ ჯორჯია“ არის ბეჭდვითი კომპანია (სტამბა), რომელიც ბაზარზე აქტიურად ფუნქციონირებს 2016 წლიდან. კომპანიის ძირითადი მიმართულებაა ფლექსოგრაფიული და თერმული ეტიკეტის ბეჭდვა.

Popular vacancies

No vacancies found Discover vacancies