სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

7 ინოვაციების ქუჩა, თბილისი, საქართველო
Location
7 ინოვაციების ქუჩა, თბილისი, საქართველო

Employer summary

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მისიაა საქართველოში ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის საჭირო ეკოსისტემის ფორმირება, ცოდნისა და ინოვაციის კომერციალიზაციის ხელშეწყობა, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების გამოყენების სტიმულირება ეკონომიკის ყველა დარგში, ინოვაციების და მაღალტექნოლოგიური პროდუქტების ექსპორტის ზრდისთვის საჭირო გარემოს შექმნა.

Popular vacancies

No vacancies found Discover vacancies