შპს ტაქსოპარკი N1

პეტრე ქავთარაძის ქუჩა, თბილისი, საქართველო