ალფა

53 თევდორე მღვდლის ქუჩა, თბილისი, საქართველო