შპს "მასპინძელი"

საცალო ვაჭრობა
დამსაქმებლის შესახებ
კატეგორია
საცალო ვაჭრობა

დამსაქმებელი

შპს „მასპინძელი“ წარმოადგენს „სპარის“ მეგობარ კომპანიას, რომელიც აერთიანებს ქსელურ მაღაზიებს. მისი გუნდი 200-მდე თანამშრომლისგან შედგება და წარმატებით ფუნქციონირებს ბაზარზე.

მიმდინარე ვაკანსიები