შპს მეგაკო თრეიდი

მოსკოვის გამზირი, თბილისი, საქართველო
მისამართი
მოსკოვის გამზირი, თბილისი, საქართველო