შპს მეგაკო თრეიდი

მოსკოვის გამზირი, თბილისი, საქართველო