შპს "ენ-ჯი-ეს გრუპი"

7 ცოტნე დადიანის ქუჩა, თბილისი, საქართველო
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
დამსაქმებლის შესახებ
კატეგორია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
სლოგანი
Bring IT to you
მისამართი
7 ცოტნე დადიანის ქუჩა, თბილისი, საქართველო