ვანფრაიზი

ვაჟა-ფშაველას გამზირი, თბილისი, საქართველო