ჩირიფრუტი

შიო ჩიტაძის ქუჩა, თბილისი, საქართველო
Location
შიო ჩიტაძის ქუჩა, თბილისი, საქართველო