თამარა ბარრესტო

ვაჟა-ფშაველას ქუჩა, ბათუმი, საქართველო